Komandne omare in komandno razdelilne omare

Komandne omare (KO) so opremljene z namenskimi krmilniki agregatov in preklopnim mest.

Komandno razdelilne omare (KRO) pa so poleg krmilnikov opremljene še z stikalno opremo za izvajanje preklopov med napajalnimi viri.

V KO in KRO vgrajujemo krmilnike, ki se razlikujejo po funkcionalnosti in stopni razširljivosti in nadzorljivosti.

Osnovna različica krmilnika, omogoča ročni zagon in zaustavitev agregata. Krmilnik ne nudi možnosti upravljanja s preklopnim mestom. KO z osnovno različico krmilnika uporabljamo predvsem za prevozne agregate, ki služijo za začasno električno napajanje objektov oziroma opreme.

Naprednejša različica krmilnika poleg ročnega zagona in zaustavitve omogoča tudi samodejni zagon in zaustavitev agregata ter ročno ali samodejno upravljanje s preklopnim mestom. Preklopi se izvajajo s kratko prekinitvijo električnega napajanja; ker napajalna vira - električno omrežje in agregat nista sinhronizirana. Te krmilnike vgrajujemo v KO in KRO za agregate, ki služijo za rezervno napajanje stanovanjskih, trgovskih in pisarniških objektov.

Najnaprednejša različica krmilnika omogoča sinhronizacijo in brezprekinitvene preklope med omrežnim in agregatskim virom. Omrežni vir predstavlja en ali več NN dovodov, prav tako je agregatski vir lahko en ali pa agregatska skupina, ki delujejo paralelno zaradi zahteve po moči ali pa zaradi višje stopnje zanesljivosti delovanja.

Prednost sinhroniziranih preklopov med dvema napajalnima viroma je enostavnejše obvezno bremensko testiranje agregatskega vira saj s tem ne prekinemo električnega napajanja porabnikov.

Prav tako lahko agregatski vir uporabimo za zmanjševanje odjema iz omrežja v času povečane proizvodnje v objektu (t.i. glajenje konice). Krmilnik upravlja z agregatskim virom tako, da je odjem iz omrežja konstanten – razliko pa pokriva agregat. Ali pa je agregat obremenjen s konstantno močjo – omrežje pa zagotavlja razliko.


V zadnjem času je vedno bolj aktualna uporaba agregatskega vira tudi kot terciarne rezerve elektro energetskemu sistemu (t.i. Virtual Power Plant). Tak sistem omogoča zagon agregatskega vira iz nadzornega centra elektro distribucijskega podjetja. Agregat se sinhronizira z omrežjem in tako prevzame vlogo napajalnega vira, ki trajno deluje z omrežjem. Če v tem času nastopi izpad omrežnega vira, agregatski vir ločimo od ostalega električnega omrežja in otočno napajamo agregatske porabnike v objektu.


Te krmilnike vgrajujemo v KO in KRO za agregatske vire, ki služijo za rezervno električno napajanje najzahtevnejših porabnikov med kater spadajo zdravstvene in finančne ustanove, elektro distribucija, telekomunikacijski sektor in sektor transporta ter del industrije.

Pošljite povpraševanje